Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 36,00.
U kunt dit overmaken op bankrekening nummer: NL355RABO0355971674 t.n.v. VIRA, Roelofarendsveen.
Als u (nog) geen lid bent, maar toch graag een avond zou willen bijwonen, dan kan dit.
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 4,00.

Bestuur

Voorzitter: Quirien Zoetendaal
Secretaris: Tineke Loos
Penningmeester: Wilma Witteman
Bestuurslid: Toke van der Meer
Bestuurslid: Rita van Veen
Bestuurslid: Anne Marie Korevaar

Secretariaat

Het secretariaat bevindt zich op
Piet v.d. Veldenstraat 35,
2371TB Roelofarendsveen.
Email: viravira220@gmail.com

Privacy beleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij VIRA
Welke gegevens bewaren we en wat doen we ermee.
De volgende gegevens van onze leden worden vermeld in de ledenadministratie:

 • Vrouw
 • Voornaam en voorletter
 • Achternaam
 • Adres (straat en huisnummer)
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Lid per datum
 • Opgezegd per datum
 • Emailadres

Wat doen wij met de gegevens van onze leden:

 • We bewaren de ledenadministratie op een beveiligde laptop in excel.
 • We bewaren de inschrijfformulieren in een map bij degene van het bestuur die verantwoordelijk is voor het ledenbeleid.
 • We gebruiken emailadressen om leden op de hoogte te houden van activiteiten en voor het uitnodigen bij evenementen We gebruiken de adressen om ons activiteitenboekje te kunnen verspreiden.
 • We gebruiken de gegevens om contributie te kunnen innen.

Wie mogen de gegevens inzien en bewerken?

 • Leden van het bestuur die zich bezighouden met het ledenbeleid en de financiële administratie hebben inzicht in de gehele ledenadministratie om deze bij te kunnen houden en de contributie te kunnen innen.
 • De gegevens van de leden worden per definitie voor geen ander doel dan VIRA clubactiviteiten of (noodzakelijke) clubaangelegenheden gebruikt.
 • De gegevens van leden worden niet gedeeld met andere leden van de club.

Gegevens van clubleden

 • Op de VIRA website wordt het privacy statement gepubliceerd.
 • Persoonsgegevens van leden die hebben opgezegd wordt per 1 januari van het opvolgende jaar definitief uit de ledenadministratie verwijderd onder voorwaarde dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan (zowel door het ex-lid als VIRA). Tevens worden de formulieren van het desbetreffende lid vernietigd.

Huisregels

 • Als u zich heeft opgegeven voor een avond of activiteit waar kosten aan zijn verbonden en u bent niet aanwezig, dan is VIRA genoodzaakt deze kosten aan u door te berekenen.
 • Meedoen aan een activiteit die door VIRA wordt georganiseerd is altijd voor eigen risico.
 • Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per mail vóór 1 december.

Lief en leed

Bij jubilea willen we je graag feliciteren.
Bij verblijf in het ziekenhuis bezorgen we je graag een bloemetje.
Dit alles kan natuurlijk alleen als wij dit weten.